Burgemeestersbesluit - verlengen samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren schoolpleinen Stevenshof

BB-nummer 22.003

Besluit:

  1. Bijgaand besluit Verlengen samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren schoolpleinen Stevenshof vast te stellen, waardoor op grond van artikel 2:1, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020, het samenscholingsverbod wordt verlengd voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 behorende kaart, als gebied waar het verboden is om samen te scholen tussen 21.00 uur en 07.00 uur tot 11 april 2022.

Perssamenvatting

De burgemeester heeft besloten om het samenscholingsverbod te verlengen voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden. De aanleiding hiervoor is de bewezen effectiviteit van de maatregel doordat zowel politie als handhaving nu de mogelijkheid hebben om op te kunnen treden tegen overlastgevende groepen op deze locaties. De gemeente maakt het samenscholingsverbod kenbaar door de geplaatste borden op de vier schoolpleinen. Het samenscholingsverbod geldt voor de uren 21.00 uur tot 07.00 uur tot 11 april 2022. Concreet houdt dit verbod in dat niet meer dan drie personen zich mogen ophouden op de schoolpleinen.