Burgemeestersbesluit - verbod verkoop lachgas tijdens Lakenfeesten

Burgemeestersbesluit (BB-nummer 22.036)

Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de Lakenfeesten 2022

  1. Op grond van artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv) het gebied, dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 behorende kaart, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is om distikstofdioxide (lachgas) in inrichtingen (winkels/horeca) te verkopen;
  2. dat deze gebiedsaanwijzing van kracht is van 24 juni 2022 16.00 uur tot en met 27 juni 2022 06.00 uur.

Samenvatting

De burgemeester heeft besloten om tijdens de Lakenfeesten 2022 om redenen van openbare orde en veiligheid een verbod in te stellen op de verkoop van lachgas in winkels en horecagelegenheden gelegen binnen de singels.