Burgemeestersbesluit - Uitgebreid projectplan OCE Blekerspark Leiden

BB nummer 19.043, besluit d.d. 22-07-2019

Besluit:

 1. Het Projectplan “Uitgebreid projectplan OCE Blekerspark Leiden”, ref. 1702720A07-R19-618, versie 2.0, d.d. 13 juni 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten:
  a. Onderzoeksaanpak volgens het Uitgebreid projectplan OCE Blekerspark Leiden, d.d. 13 juni 2019;
  b. De contouren worden middels realtime detectie afgegraven met een beveiligde kraan in het aangewezen opsporingsgebied in het Blekerspark gelegen aan de Herensingel te Leiden;
  c. Indien noodzakelijk de verdachte objecten daadwerkelijk benaderen;
  d. Bij identificatie van een explosief dat direct gevaar oplevert, laat de OCE-deskundige het explosief onberoerd liggen en wordt deze overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD);
  e. Nadat de objecten zijn verwijderd wordt het opsporingsgebied vrijgegeven.

Perssamenvatting:

Voor de herinrichting van het Blekerspark verricht de gemeente Leiden enkele kleinschalige graafwerkzaamheden en worden er bomen geplant. Deze werkzaamheden vinden plaats in een gebied waar mogelijk niet-gesprongen explosieven liggen.
Ter voorbereiding op de werkzaamheden is het daarom  noodzakelijk te onderzoeken of in het Blekerspark niet-gesprongen explosieven liggen. Omwille van de veiligheid van omwonenden en ondernemers worden alle werkzaamheden onder beveiligde omstandigheden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Als er een explosief gevonden wordt, wordt dit in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op een veilige manier onschadelijk gemaakt.

Bekijk het officiële besluit via iBabs