Burgemeestersbesluit - tijdelijk aanwijzen gebied verbod speelgoed- en nepwapens

BB-nummer 19.051, besluit d.d. 01-10-2019

Besluit:

  1. op grond van artikel 2:48d van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) het gebied, dat is gelegen binnen de buitengrens van de van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, een en ander zoals aangegeven op bijgaande kaart, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is op een weg of een openbare plaats een of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben;
  2. te bepalen dat deze gebiedsaanwijzing jaarlijks van kracht is van 1 oktober tot en met 4 oktober, tijdens de viering van Leidens Ontzet.

Perssamenvatting:

In verband met de enorme drukte in de stad tijdens de viering van Leidens Ontzet en om onrust en calamiteiten te voorkomen heeft de burgemeester besloten het gebied binnen de singels, alsmede het stationsgebied, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is een of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben wanneer daardoor gevaar dreigt voor de openbare orde of veiligheid.

Bekijk het gebied dat de burgemeester hiervoor heeft aangewezen (pdf, 1,80 mb).