Burgemeestersbesluit - sluiting woning Molenstraat 22A

Besluit:

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:         

  1. de woning aan de Molenstraat 22A te Leiden, te sluiten met ingang van 3 mei 2021 voor een termijn van zes maanden, derhalve tot 3 november 2021;
  2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 3 mei 2021 de woning op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;
  3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Op maandag 3 mei wordt op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Molenstraat gesloten. De woning wordt voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning grote hoeveelheden soft- en harddrugs zijn aangetroffen. Ook zijn er goederen aangetroffen die erop wijzen dat sprake is geweest van drugshandel vanuit de woning. De grootschalige handel in drugs heeft een negatieve invloed op het openbare leven, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen en herhaling van verdere overtredingen te voorkomen, wordt de woning voor zes maanden gesloten.