Burgemeestersbesluit: sluiting woning Lelystraat

Op maandag 2 oktober 2023 is op bevel van burgemeester Peter van der Velden een woning aan de Leidse Leliestraat voor vier weken gesloten. Het pand is gesloten op grond van de gemeentewet.

Bij een woning aan de Leliestraat is op maandag 2 oktober kort na middernacht een explosief tot ontploffing gebracht. Er waren op dat moment geen personen aanwezig in de woning. De politie onderzoekt het incident. Dit geweldsincident is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. De burgemeester neemt dit incident daarom zeer hoog op. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen is het pand daarom met spoed gesloten voor een periode van vier weken. De komende vier weken wordt bezien of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn.