Burgemeestersbesluit - sluiting woning Hoflaan

Op maandag 1 augustus is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Hoflaan gesloten. De woning is voor een periode zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit onformatie van de politie blijkt dat er al geruime tijd sprake was van ernstige overlast in en rondom de woning. Eind mei 2022 zijn er ernstige overtredingen van de Opiumwet geconstateerd. In de woning is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen en zijn ook goederen gevonden die erop wijzen dat er drugs verhandeld werd.

Drugshandel levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en heeft een zeer negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Om herhaling van overtredingen te voorkomen en de rust in de omgeving te herstellen, heeft de burgemeester besloten om de woning voor een periode van zes maanden te sluiten.