Burgemeestersbesluit - sluiting fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan

BB-nummer: 21.067

Besluit: van de commissie 

  1. het mondeling gegeven sluitingsbevel van 23 december 2021, dat betrekking heeft op de onroerende zaak gelegen aan Groenesteeg 107, 2312 SP te Leiden en waarin sportschool de Spartaan - van ‘t Riet geëxploiteerd wordt, schriftelijk te bevestigen per besluit van 24 december 2021;
  2. dat het schriftelijk besluit van 24 december 2021 bevestigt dat het mondeling gegeven sluitingsbevel dat betrekking heeft op de onroerende zaak gelegen aan Groenesteeg 107, 2312 SP te Leiden en waarin sportschool de Spartaan – van ‘t Riet geëxploiteerd wordt op grond van artikel 174, tweede lid van de Gemeentewet, is afgegeven en de sluiting is opgelegd voor de duur van acht weken, namelijk van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022.

Perssamenvatting:

Sluiting Fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan Groenesteeg

Op donderdag 23 december 2021 is op last van burgemeester Lenferink het pand aan de Groenesteeg 107 te Leiden gesloten. Het pand, waarin Fitnesscentrum L.K.V. De Spaartaan gevestigd is, blijft gesloten tot en met 16 februari 2022 en is gesloten vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen.

Op donderdag 23 december 2021 hebben toezichthouders ernstige en omvangrijke overtredingen van de coronamaatregelen geconstateerd. Op deze twee dagen was De Spartaan geopend voor leden. Volgens de huidige coronamaatregelen moeten binnensportlocaties gesloten zijn. Dit en het feit dat de sportschool al meerdere malen is gewezen op het niet naleven van de maatregelen heeft geleid tot een sluiting van het pand door de burgemeester. Deze overtredingen brengen grote risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van personen. Gelet op de ontwikkelingen en risico’s rond het coronavirus en met het oog op veiligheid en gezondheid is een tijdelijke sluiting van de onroerende zaak waarin Fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan is gevestigd noodzakelijk.