Burgemeestersbesluit - sluiting café Palmerie

Besluit:

  1. Op grond van artikel 2:30 Algemene plaatselijke verordening Leiden 2015 horeca-inrichting Café Palmerie, gevestigd Valkenpad 26-30, voor 6 maanden te sluiten gedurende de periode van donderdag 29 augustus 2019 tot en met zaterdag 29 februari 2020;
  2. De brief d.d. 18 juli 2019 vast te stellen waarin de vergunninghouder wordt geïnformeerd en wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar;
  3. De politie verzoeken toe te zien op de naleving van de sluiting van Café Palmerie.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft besloten op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening Leiden 2015 Café Palmerie, gevestigd Valkenpad 26-30, voor 6 maanden volledig te sluiten. Deze sanctie volgt op de inbeslagname van een cashcenter aldaar. De sluiting omvat de periode van donderdag 29 augustus 2019 om 15:00 uur tot en met zaterdag 29 februari 2020 tot 15:00 uur.