Burgemeestersbesluit - sluiting (begane grond) pand Rooseveltstraat 45R 2321 BL Leiden

Besluit: behoudens advies van de commissie 

Op grond van artikel 11a en 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:     

  1. de begane grond (met uitzondering van de hal die toegang tot de eerste verdieping verschaft) van het pand aan de Rooseveltstraat 45R, te Leiden, te sluiten met ingang van 28 september 2020 voor een termijn van zes maanden, derhalve tot 28 maart 2021;
  2. de eigenaar te verzoeken om uiterlijk 28 september 2020 de begane grond van het pand op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;
  3. indien de eigenaar de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Perssamenvatting:

Op maandag 28 september is op last van burgemeester Lenferink de begane grond van een pand aan de Rooseveltstraat gesloten. De begane grond van het pand is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit de politierapportage blijkt dat de begane grond van het pand wordt gebruikt voor het telen of vervaardigen en bewerken van drugs. Op de begane grond zijn voorwerpen en chemicaliën aangetroffen die duiden op een beroeps- of bedrijfsmatige handel voor de vervaardiging en teelt van drugs.

Er zijn grote risico's verbonden aan drugslaboratoria en opslagplaatsen, mede omdat met chemicaliën wordt gewerkt. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de begane grond van het pand voor zes maanden gesloten.