Burgemeestersbesluit - sluiting bedrijfspand Rijnboomstraat 4 Leiden

B en W-nummer: 21.059

Besluit: Behoudens advies van de commissie 

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:

2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 24 december 2021 het pand op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;

3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Perssamenvatting is uitgesteld openbaar tot 24 december 2021:

Op 24 december is op last van burgemeester Lenferink het bedrijfspand aan de Rijnstroomstraat 4 gesloten. Het pand is voor 24 maanden gesloten op grond van de

Opiumwet. Uit informatie van de politie blijkt dat er in het bedrijfspand een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Verder is in het naastgelegen pand een ruime handelshoeveelheid aan softdrugs aangetroffen. Het is aannemelijk dat beide bedrijfspanden bekendheid genieten in de georganiseerde (drugs)criminaliteit en in een bepaalde mate met elkaar in verband staan. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet los worden gezien van de grootschalige handel in softdrugs daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen en herhaling van verdere overtredingen op deze locatie te voorkomen is het noodzakelijk om het bedrijfspand voor 24 maanden te sluiten.