Burgemeestersbesluit - Sluiting bedrijfspand Kenauweg 40 voor zes maanden

BB-nummer 22.047

Besluit:

Op grond van artikel 172, derde lid van de Gemeentewet, het bedrijfspand gevestigd aan Kenauweg 40 te Leiden, alsmede de adressen Kenauweg 38, 2331 BB te Leiden, Hadewychlaan 21, 2331 BC te Leiden en Hadewychlaan 23, 2331 BC te Leiden, te sluiten en gesloten te houden voor de duur van zes maanden met ingang van woensdag 13 juli 2022 om 13.00 uur tot vrijdag 13 januari 2023 om 13 uur en eventuele exploitatie van bedrijven op voornoemd adres, in genoemde periode te staken en gestaakt te houden;

Samenvatting:

Op woensdag 29 juni 2022 is op bevel van burgemeester Lenferink het pand aan de Kenauweg 40 te Leiden voor twee weken gesloten. Het pand is gesloten op grond van de Gemeentewet. Op 12 juli heeft burgemeester besloten dat, in het belang van de openbare orde en de veiligheid, het noodzakelijk is het bedrijfspand aanvullend voor zes maanden te sluiten.

Op dinsdag 28 juni 2022 is een handgranaat gevonden voor het pand aan de Kenauweg 40 te Leiden. De politie heeft een onderzoek gestart. Dit geweldsincident is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen is het pand met spoed gesloten voor een periode van twee weken. Besloten is het pand voor langere tijd gesloten te houden om de openbare orde te herstellen en te bewaren.

Het pand blijft tot vrijdag 13 januari 2023 gesloten.