Burgemeestersbesluit - samenscholingverbod avond- en nachtelijke uren schoolpleinen Stevenshof

Bijgaand besluit Samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren schoolpleinen Stevenshof vast te stellen, waardoor op grond van artikel 2:1, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020, een samenscholingsverbod wordt ingesteld voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 behorende kaart, als gebied waar het verboden is om samen te scholen tussen 21.00 uur en 07.00 uur in de periode tot en met 24 oktober 2021.

Perssamenvatting

De burgemeester heeft besloten om een samenscholingsverbod af te kondigen voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden. De aanleiding hiervoor is de overlast die de afgelopen tijd in de late avond en nachtelijke uren met name door jongeren op deze locatie wordt veroorzaakt. De overlast bestaat onder andere uit het veroorzaken van veel rommel, vernielingen en het veroorzaken van geluidsoverlast voor buurtbewoners. De gemeente maakt het samenscholingsverbod kenbaar door borden te plaatsen op de vier schoolpleinen. Het samenscholingsverbod geldt voor de uren 21.00 uur tot 07.00 uur in de periode tot en met 24 oktober 2021. Concreet houdt dit verbod in dat niet meer dan drie personen zich mogen ophouden op de schoolpleinen.

Bijlage: plattegrond met grenzen van van het samenscholingsverbod (pdf, 1,38 mb).