Burgemeestersbesluit - Samenscholingsverbod schoolplein van de Eerste Leidse Schoolvereniging

BB-nummer 21.061

Besluit:

1. Bijgaand besluit Samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren schoolplein EErste Leidse Schoolvereniging vast te stellen, waardoor op grond van artikel 2:1, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2022,het samenscholingsverbod wordt ingesteld voor het schoolplein van de Eerste Leidse Schoolvereniging behorende bij het perceel van P.C. Hooftlaan 12 te Leiden, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 behorende kaart, aks gebied waar het verboden is om samen te scholen tussen 20.;00 en 7.00 uur in de periode tot en met 8 januari 2023.

Perssamenvatting

De burgemeester heeft besloten om een samenscholingsverbod af te kondigenvoor het schoolplein van de Eerste Leidse Schoolvereniging, gelegeen aan de P.C. Hooftlaan in Leiden. De aanleiding is de bewezen effictiviteit van de maatregel doordatzowel politie als handhaving nu de mogelijkheid hebben om op te kunnen trden tegen overlastgevende groepen op deze locaties. De gemeente maakt het samenscholingsverbod kenbaar door de geplaatste borgden op het schoolplein. Het samenscholingsverbod geldt voor de uren 20.00 tot 07.00 uur in de periode tot en met 8 januari 2023. Concreet houdt dit verbod in dat niet meer dan drie personen zih mogen ophouden op het schoolplein.