Burgemeestersbesluit - samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren sportveld Huigpark

BB-nummer 20.0439, besluit d.d. 15-09-2020

Besluit:

  1. Bijgaand besluit Samenscholingsverbod avond- en nachtelijke uren sportveld Huigpark vast te stellen, waardoor op grond van artikel 2:1, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020, een samenscholingsverbod wordt ingesteld voor het sportveld gelegen in het Huigpark te Leiden, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 (pdf, 136 kb) behorende kaart, als gebied waar het verboden is om samen te scholen tussen 21.00 uur en 07.00 uur in de periode tot en met 15 januari 2021.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft besloten om een samenscholingsverbod af te kondigen voor het sportveld in het Huigpark. Aanleiding hiervoor is de overlast die de afgelopen tijd in de late avond en nacht met name door jongeren op deze locatie wordt veroorzaakt. De gemeente maakt het samenscholingsverbod kenbaar door borden te plaatsen in het Huigpark. Het samenscholingsverbod geldt voor de uren 21.00 uur tot 07.00 uur in de periode tot en met 15 januari 2021.