Burgemeestersbesluit - projectplan niet gesprongen explosieven, Hoge Morsweg 160

BB-nummer 20.004, besluit d.d. 27-01-2020

Besluit:

1. Het Projectplan “Opsporing Conventionele Explosieven Hoge Morsweg 160, Leiden”, kenmerk: 19090993/JKE/pp1, d.d. 22 oktober 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten:

  1. Onderzoeksaanpak volgens het Projectplan “Opsporing Conventionele Explosieven Hoge Morsweg 160, Leiden”, kenmerk: 19090993/JKE/pp1, d.d. 22 oktober 2019;
  2. De opsporingswerkzaamheden bestaan uit het detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven binnen het plangebied;
  3. Indien noodzakelijk de verdachte objecten daadwerkelijk benaderen;
  4. Bij identificatie van een explosief dat direct gevaar oplevert, laat de OCE-deskundige het explosief onberoerd liggen en wordt deze overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD);
  5. Nadat de objecten zijn verwijderd wordt het opsporingsgebied vrijgegeven.

Perssamenvatting:

Gemeente Leiden heeft IDDS Explosieven B.V. opdracht gegeven tot het uitvoeren van opsporingswerkzaamheden op nieuwbouwlocatie Hoge Morsweg 160. Uit historisch vooronderzoek en een risicoanalyse is gebleken dat zich op deze locatie mogelijk Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog bevinden.

Omwille van de veiligheid van omwonenden en ondernemers worden alle werkzaamheden onder beveiligde omstandigheden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Als er een explosief gevonden wordt, wordt dit door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op een veilige manier onschadelijk gemaakt.