Burgemeestersbesluit - ondertekening van de Intentieverklaring Doorfietsroute Leiden – Alphen aan den Rijn

BB-nummer 21.009

Besluit:

  1. Wethouder A.M. North te machtigen de Intentieverklaring Doorfietsroute Leiden – Alphen aan den Rijn te ondertekenen.

Perssamenvatting

In het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 is de fietsroute over de Hoge Rijndijk benoemd als regionale fietsroute van en naar Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. Gemeente Leiden gaat zich samen met gemeente Zoeterwoude, gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland inspannen om deze hele fietsroute van Leiden tot in Alphen aan den Rijn te verbeteren. Hiervoor is een Intentieverklaring opgesteld. Het doel is om een veiligere en comfortabele fietsroute te creëren waarmee we het fietsgebruik verder stimuleren. Dit draagt bij aan een bereikbaar en leefbaar Leiden.