Burgemeestersbesluit - ondertekening uitvoeringsconvenant experiment integraal budget

1.    De wethouder Zorg en Welzijn te mandateren het uitvoeringsconvenant experiment integraal budgetplan namens het college van burgemeester en wethouders te ondertekenen.

Perssamenvatting:

In juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd deel te nemen aan het landelijk experiment integraal budget. Een integraal budget biedt mogelijkheden om meer samenhang te organiseren in de ondersteuning van huishoudens met meerdere problemen.