Burgemeestersbesluit - Ondertekening Taalpact Leiden en Leiderdorp 2021 - 2024

Besluit:

  1. Wethouder Yvonne van Delft te machtigen het Taalpact Leiden en Leiderdorp 2021 – 2024 te ondertekenen.

Perssamenvatting:

Het Taalpact Leiden en Leiderdorp 2021 – 2024 – met als doel het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid – is onlangs vastgesteld door het college. Op woensdag 8 september tijdens de week van Lezen en Schrijven, ondertekenen de partijen uit het Taalnetwerkt dit Taalpact om de samenwerking te bekrachtigen.

Besluitdatum 7 september 2021