Burgemeestersbesluit - Ondertekening mandaatbesluit toezicht op naleving van de quarantainepl

Besluit

Besluit van de burgemeester van Leiden tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van het team Handhaving Openbare Ruimte voor het toezicht houden op de naleving van de quarantaineplicht uit artikel 58nb, lid 1, Wet publieke gezondheid.

Toelichting

In het kader van de quarantaineplicht die geldt voor reizigers uit landen die zijn aangewezen als hoogrisicogebied en zeer hoogrisicogebied, ligt bij gemeenten de taak hierop toe te zien en waar nodig te handhaven. De Wet publieke gezondheid voorziet in toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de burgemeester bij niet-naleving van de quarantaineplicht. De burgemeester heeft de mogelijkheid om een bestuurlijke boete, dan wel een last onder dwangsom op te leggen, wanneer de quarantaineplicht niet wordt nageleefd. Bij dit mandaatbesluit worden de toezichthouders van de gemeente Leiden door de burgemeester gemandateerd om toe te zien op de naleving van de quarantaineplicht.