Burgemeestersbesluit - ondertekenen formulier aanvraag tegemoetkoming BBB

Besluit:
1. De wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn te mandateren het formulier voor de aanvraag tegemoetkoming Bed, Bad, Brood te ondertekenen en in te dienen bij de VNG.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft de wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn gemandateerd het formulier voor de aanvraag tegemoetkoming Bed, Bad, Brood te ondertekenen en in te dienen bij de VNG.