Burgemeestersbesluit - mandaatbesluit inzake het aanstellen van verkeersregelaars i.v.m. Beatrixrun 2019

1.    de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp mandaat te verlenen voor het nemen van alle beslissingen inzake het aanstellen van evenementverkeersregelaars en het intrekken van deze aanstelling voor het evenement Beatrixrun 2019;
2.    dit mandaat treedt in werking op zaterdag 4 mei 2019 om 10.15 uur, en geldt tot zaterdag 4 mei 2019 17.00 uur;
3.    het mandaatbesluit te verzenden naar de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp gemandateerd om evenementverkeersregelaars aan te stellen voor de Beatrixrun 2019 die onderweg Leiden passeert.