Burgemeestersbesluit - mandaat verkeersregelaars Vlietloop 2019

BB-nummer 19.048, besluit d.d. 20-08-2019

Besluit:

1. de burgemeester van de gemeente Voorschoten mandaat te verlenen voor het nemen van alle beslissingen inzake het aanstellen van evenementverkeersregelaars en het intrekken van deze aanstelling voor het evenement Vlietloop 2019;
2. dit mandaat treedt in werking op zondag 1 september 2019 om 10.00 uur, en geldt tot zondag 1 september 2019 18.00 uur;
3. het mandaatbesluit te verzenden naar de burgemeester van Voorschoten.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft de burgemeester van Voorschoten gemandateerd om evenementverkeersregelaars aan te stellen voor de Vlietloop 2019 die onderweg Leiden passeert.