Burgemeestersbesluit - machtiging wethouder Dirkse tot ondertekening Intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland Rijnland

1.    De wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, P. Dirkse, te machtigen om de intentieverklaring van de Schooldakrevolutie Holland Rijnland te tekenen.

Perssamenvatting:

Op 27 maart ging Schooldakrevolutie Holland Rijnland van start, een campagne in samenwerking met het Energieakkoord Holland Rijnland. Vertegenwoordigers van schoolbesturen, de gemeenten van de regio Holland Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie spraken gezamenlijk de intentie uit om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio. Wethouder Dirkse, Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, wordt door de burgemeester gemachtigd tot ondertekening van die intentieverklaring. Hiermee is Holland Rijnland de eerste regio in Nederland die gezamenlijk van start gaat met de Schooldakrevolutie.