Burgemeestersbesluit: machtiging ondertekening documenten ontwikkeling Entreegebied Leiden Bio Science Park

De Burgemeester heeft besloten wethouder Kennis, Onderwijs, Financiën en Sport, Paul Dirkse, te machtigen de Grondreserverings- en Koopovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van locatie Entreegebied Leiden Bio Science Park te ondertekenen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met marktpartij Yisheng voor de ontwikkeling van het Entreegebied op het Leiden Bio Science Park. De overeenkomst wordt naar verwachting in Januari 2019 ondertekend door wethouder Kennis, Onderwijs, Financiën en Sport Paul Dirkse.

Het Entreegebied wordt het kloppende hart van de campus. Hier wordt een groot aantal woningen gebouwd en er komen stedelijke voorzieningen. Het plan van marktpartij Yisheng omvat circa 1200 woningen voor (internationale) studenten, net afgestudeerden, medewerkers van de Universiteit Leiden en medewerkers van bedrijven en instellingen op het Leiden Bio Science Park. In aanvulling op deze woningen worden er ook voorzieningen gerealiseerd, zoals een supermarkt en horeca. Het plan van Yisheng speelt daarnaast ook nadrukkelijk in op duurzaamheid- en groenambities van de gemeente en de Universiteit.

Het Leiden Bio Science Park is het grootste bedrijvenpark op het gebied van Life Sciences & Health van Nederland en staat ook internationaal hoog aangeschreven.
Voor de ontwikkeling van het Entreegebied is een openbare marktselectieprocedure doorlopen met als doel het selecteren van een marktpartij. In totaal hebben 13 marktpartijen zich ingeschreven. Uiteindelijk is op 18 juni 2018 marktpartij Yisheng geselecteerd als winnaar.