Burgemeestersbesluit - informatiekaart Koningsnacht en -dag 2019

1.    de Evenementen informatiekaart (EIK) Koningsnacht en Koningsdag Leiden 2019 ten behoeve van vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 2019 vast te stellen.

Perssamenvatting:

De viering van Koningsnacht en Koningsdag met meerdere festiviteiten in de binnenstad zoals een kinderrommelmarkt, curiosamarkt, muziekoptredens en activiteiten van de horeca, is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het evident is dat aan de veiligheid wordt gedacht. De organisatoren treffen hiervoor de benodigde basismaatregelen. Samen met de hulpverleningsdiensten neemt de gemeente aanvullende maatregelen die redelijkerwijs niet verwacht kunnen worden van een organisator.

Door de regionale aantrekkingskracht van het evenement kan het risico op een incident groter zijn dan normaal. Daarom maakt de gemeente samen met de hulpdiensten een Evenementen informatiekaart. Hierin staan de aanvullende maatregelen die gezamenlijk met de hulpverleningsdiensten zijn uitgewerkt en handelingsmogelijkheden bieden voor als er een groot incident plaatsvindt. De burgemeester van Leiden heeft de Evenementen  Informatiekaart (EIK) voor Koningsnacht en Koningsdag Leiden 2019 vastgesteld.