Burgemeestersbesluit - Evenementen Informatiekaart Werfpop 2022

BB-nummer 22.046:

De Evenementen Informatiekaart Werfpop 2022 ten behoeve van zaterdag 9 juli 2022 vast te stellen.

Samenvatting:

Het evenement Werfpop is een jaarlijks terugkerend popfestival dat plaatsvindt in het Leidse Hout waarbij het evident is dat aan de veiligheid wordt gedacht. Voor dit evenement zijn er op het drukste moment van de dag circa 10.000 bezoekers te verwachten. De organisator treft hiervoor de benodigde basismaatregelen. De gemeente neemt samen met de hulpverleningsdiensten aanvullende maatregelen die redelijkerwijs niet verwacht kunnen worden van een organisator.

Vanwege de aanwezigheid van een grote groep mensen op een slecht bereikbare locatie kan het risico op een incident groter zijn dan normaal. Daarom maakt de gemeente samen met de hulpdiensten een Evenementen Informatiekaart. Hierin staan de aanvullende maatregelen die gezamenlijk met de hulpverleningsdiensten zijn uitgewerkt en handelingsmogelijkheden bieden voor als er een groot incident plaatsvindt.

De burgemeester van Leiden heeft de Evenementen Informatiekaart Werfpop 2022 vastgesteld.