Burgemeestersbesluit - Evenementen informatiekaart Leidens Ontzet 2019

BB-nummer 19.052, besluit d.d. 01-10-2019

Besluit:

1. de Evenementen informatiekaart (EIK) Leidens Ontzet 2019 ten behoeve van woensdag 2 oktober en donderdag 3 oktober 2019 vast te stellen.

Perssamenvatting:

De viering van Leidens Ontzet met meerdere festiviteiten zoals een kermis, markten, optochten en muziekoptredens is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het evident is dat aan de veiligheid wordt gedacht. De organisatoren treffen hiervoor de benodigde basismaatregelen. Samen met de hulpverleningsdiensten neemt de gemeente aanvullende maatregelen die redelijkerwijs niet verwacht kunnen worden van een organisator.

Door de gelijktijdigheid van evenementen en de regionale aantrekkingskracht kan het risico op een incident groter zijn dan normaal. Daarom maakt de gemeente samen met de hulpdiensten een Evenementen Informatiekaart. Hierin staan de aanvullende maatregelen die gezamenlijk met de hulpverleningsdiensten zijn uitgewerkt en handelingsmogelijkheden bieden voor als er een groot incident plaatsvindt.

De burgemeester van Leiden heeft de Evenementen Informatiekaart Leidens Ontzet Leiden 2019 vastgesteld.