Burgemeestersbesluit - Besluit sluiting woning Zaaijerplein 61

Besluit:

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:      

1. de woning aan het Zaaijerplein 61 te Leiden, te sluiten met ingang van 23 maart 2021 voor een termijn van drie maanden, derhalve tot 23 juni 2021;

2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 23 maart 2021 de woning op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;

3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Perssamenvatting:

Op maandag 23 maart is op last van burgemeester Lenferink een woning aan het Zaaijerplein gesloten. De woning is voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt ten behoeve van het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet los worden gezien van de grootschalige handel daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te herstellen, heeft de burgemeester besloten om de woning voor drie maanden te sluiten.