Burgemeestersbesluit - Besluit intrekking vergunningen Marrakech Lounge, Herenstraat 43

Besluit:

  1. de verleende alcoholvergunning voor de horeca-inrichting gevestigd te Herenstraat 43 in Leiden in te trekken;
  2. de verleende aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten voor de horeca-inrichting gevestigd te Herenstraat 43 in Leiden in te trekken;
  3. bijgevoegde brief vast te stellen waarin de vergunninghouder wordt geïnformeerd over het besluit tot intrekking en wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen  van bezwaar en/of een voorlopige voorziening.

Perssamenvatting:

Burgemeester Lenferink heeft besloten de huidige alcoholvergunning van de Marrakech Lounge aan de Herenstraat 43 in Leiden in te trekken. Daarnaast is de aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten ingetrokken. De burgemeester heeft dit onder meer gedaan ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, omdat de Marrakech Lounge op vrijdag 3 september 2021 doelbewust werd beschoten. Door het intrekken van de vergunningen kan de ondernemer de Marrakech Lounge niet meer exploiteren.

Besluitdatum 22 november 2021