Burgemeestersbesluit - Beleidsregels evenementenvergunningen 2019

BB nummer 19.034, besluit d.d. 07-06-2019

Besluit:

  1. De beleidsregels evenementenvergunningen 2019 vast te stellen en gelijktijdig de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 in te trekken;
  2. De beleidsregels evenementenvergunningen 2019 publiceren in de Stadskrant

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft besloten de Beleidsregels evenementenvergunningen 2019 vast te stellen. In de beleidsregels 2017 staat opgenomen dat organisatoren van evenementen ecoglazen dienen te gebruiken. Verzuimd is echter om te vermelden dat er naast het gebruik van de glazen ook statiegeld geheven dient te worden om er voor te zorgen dat de ecoglazen retour komen zodat het milieu niet extra belast wordt. Met deze nieuwe beleidsregels wordt dit recht gezet. Daarnaast wordt de uitzondering op de verplichting van gebruik van ecoglazen tijdens de 3 oktoberviering geschrapt.