Burgemeestersbesluit - Beleidsregels 3 oktoberviering 2019

BB nummer 19.033, besluit d.d. 11-06-2019

Besluit:

  1. De beleidsregels 3 oktoberviering 2019 vast te stellen en gelijktijdig de beleidsregels 3 oktoberviering 2016 in te trekken;
  2. De beleidsregels 3 oktoberviering 2019 publiceren in de Stadskrant.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft besloten de Beleidsregels 3 oktoberviering 2019 vast te stellen. Dit in verband met de verplichting om met ingang van 2019 ecoglazen voor het schenken van dranken (warm en koud) tijdens de viering te gebruiken.