Burgemeestersbesluit - aanwijzingsbesluit openbare ijsbaan

De Wateren van de Rijn- en Schiekade, Schelpenkader/Vliet, Zoeterwoudsesingel, Witte Singel, Groenhazengracht, Rapenburg, Zijlsingel, Havenkade, Oude Rijn, Herengracht, Nieuwe Rijn, Stille Rijn, Apothekersdijk, en het Galgenwater, zoals aangegeven op de hierbij gevoegde kaart A d.d. 9 februari 2021 aan te wijzen als een gebied waar het verboden is bij bevroren water het ijs te breken of daarin gaten te maken in periode van 9 februari 2021 tot en met 21 februari 2021

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft voor de periode 9 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 een deel van de openbare wateren in de binnenstad van Leiden vastgesteld als openbare ijsbaan. Hierdoor is het verboden om in het bevroren water gaten te maken of het te breken. Daarnaast zullen tussen de Valkbrug en  de Nieuwe Mare schotten in het water geplaatst worden om te voorkomen dat het warme water van de  energiecentrale zich verspreidt naar de binnenstad. Door deze schotten wordt het warme water van de centrale afgevoerd langs de Haarlemmertrekvaart naar het noorden wordt afgebogen. Op  een aantal plaatsen zullen  verkeersborden geplaatst worden  die aangeven dat de invaart en doorvaart verboden is. De schotten en de verkeersborden zullen weer verwijderd worden als de dooi invalt.  Zo kan Leiden met inachtneming van de coronamaatregelen, ook (weer) eens vanaf het ijs bewonderd worden.