Burgemeestersbesluit - Aanwijzingsbesluit gebied verbod op drinkgerei en verpakkingen Koningsnacht/-dag 2022

B en W-nummer 22.020

Besluit:

  1. Op grond van artikel 2:48b tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv) het gebied, dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, zoals aangegeven op de bij dit besluit als bijlage 1 behorende kaart, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is drinkgerei van glas, blik, plastic of geopende glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken, bij zich te hebben of met zich mee te voeren;
  2. dat deze gebiedsaanwijzing van kracht is van 26 april 2022 16.00 uur tot en met 28 april 2022 06.00 uur.

Perssamenvatting

De burgemeester heeft besloten omwille van veiligheid een gebied aangewezen waar het tijdens de Koningsnacht/-dagviering verboden is om drinkgerei van glas, blik plastic of geopende glazen verpakkingen bij zich te hebben.