Burgemeestersbesluit 30 oktober

De woning aan de Leliestraat waar begin oktober een explosief tot ontploffing werd gebracht, blijft twee weken langer dicht. Burgemeester Peter van der Velden heeft daartoe besloten. De verlenging van twee weken geldt vanaf vandaag.

Op maandag 2 oktober ging een explosief af bij Leliestraat 17a. Op het moment van de ontploffing waren er geen personen in het pand. Toch wordt het geweldsincident beschouwd als een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid. De gebeurtenis heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen, is de woning voor een aanvullende termijn van twee weken zichtbaar gesloten.

Op grond van de Gemeentewet is de eerdere sluiting nu met twee weken verlengd. De politie doet nog altijd onderzoek naar het incident.