Burgemeestersbesluit 3 november

Op 3 november 2023 is op last van burgemeester Peter van der Velden een bedrijfspand aan de Haarlemmerstraat 232 gesloten. Het pand is voor de duur van zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

In het pand, waar een smartshop is gevestigd, zijn diverse stoffen en voorwerpen aangetroffen die duiden op voorbereidingshandelingen waarmee drugs vervaardigd kunnen worden. Dit is een overtreding van de Opiumwet. Drugscriminaliteit heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat en zorgt voor onveiligheidsgevoelens. Om de rust in de omgeving te bewaren, wordt het bedrijfspand tijdelijk gesloten.