Burgemeesterbesluit: Vervroegde sluiting terras 't Brandewijntje, Morsweg 63

Besluit:

  1. Op grond van artikel 4 Horecasanctiebesluit 2018 een vervroegde sluiting van 16:00 uur op te leggen voor het terras van Café ’t Brandewijntje, gevestigd Morsweg 63, voor 3 weken gedurende de periode van woensdag 24 oktober tot en met dinsdag 13 november 2018;
  2. De brief d.d. 1 oktober 2018 vast te stellen waarin de vergunninghouder wordt geïnformeerd en wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar.
  3. De politie verzoeken toe te zien op de naleving van de vervroegde sluiting van het terras.

De burgemeester heeft besloten op grond van artikel 4 van het Horecasanctiebesluit een vervroegde sluiting van 16:00 uur voor het terras van Café ’t Brandewijntje, gevestigd Morsweg 63, op te leggen. Het besluit betreft de periode van woensdag 24 oktober tot en met dinsdag 13 november 2018. Deze sanctie volgt op de constatering dat twee keer het terrassluitingsuur van 19:00 uur is overtreden.