Burgemeesterbesluit - vaststellen evenementenkalender 2019-2020 en besluit eindtijden

Burgemeester en wethouders besluiten:

  1. De evenementenkalender voor het evenementenseizoen 2019 – 2020 vast te stellen;
  2. Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid de looptijd van de kalender te bepalen van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019;
  3. Deze besluiten te publiceren in de Stadskrant.

Burgemeester besluit:

  1. Met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 in de nacht van vrijdag 26 april 2019 op zaterdag 27 april 2019 in verband met de viering van de Koningsnacht een eindtijd van 01.00 toe te staan;
  2. Met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 op vrijdag 21 juni 2019 of zaterdag 22 juni 2019 naar keuze van de organisator van een evenement bij de Lakenfeesten een eindtijd toe te staan van 01.00 uur;
  3. Met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 in verband met de Oud & Nieuwviering Lammermarkt op woensdag 1 januari 2020 een eindtijd van 03.00 uur toe te staan;
  4. Om op vrijdag 26 april, zaterdag 27 april de eindtijd van te verstrekken ontheffingen, ex. art. 35 van de Drank- en horecawet te bepalen op één uur na de eindtijd van het evenement (uitblusuurtje);
  5. Met toepassing van artikel 4:84 Awb voor het evenementenseizoen 2019 – 2020 het maximaal aantal toegestane dagen op de Lammermarkt waarin evenementen in de geluidscategorie 2a en 2b zijn toegestaan te verhogen van 9 naar 13;
  6. De besluiten onder 1 t/m 5 te publiceren in de Stadskrant.

Perssamenvatting

Het college heeft de evenementenkalender 2019 – 2020 vastgesteld. De evenementenkalender is een planningsinstrument waarbij locaties gereserveerd worden voor organisatoren van evenementen. Hierdoor zijn organisatoren en omwonenden vroegtijdig op de hoogte van voorgenomen evenementen. Indien meerdere organisatoren een evenement willen organiseren op eenzelfde locatie dan hebben organisatoren met een reservering voorrang op organisatoren zonder een reservering. Bij een daadwerkelijke aanvraag om een evenementenvergunning wordt pas getoetst of een evenement daadwerkelijk op die gereserveerde locatie kan plaatsvinden, en welke voorwaarden er dan aan het evenement gesteld moeten worden. De evenementenkalender komt tot stand op basis van reserveringen van organisatoren. De reserveringen zijn getoetst aan het aantal toegestane evenementen per jaar per locatie volgens het Evenementenbeleid 2013-2018 en de Tussentijdse evaluatie Evenementenbeleid 2013-2018. Daar waar een reservering in strijd was met het beleid is er in overleg met de betreffende organisatoren naar een oplossing gezocht.

Onderdeel van het afhandelingstraject is het ter inzage leggen van de uiteindelijke aanvraag voor zienswijzen. Organisatoren van buurtfeesten/buurtbarbeceus hoeven geen vergunning aan te vragen. Een melding volstaat.

Voor het toestaan van een afwijkende eindtijd dient de burgemeester een apart besluit te nemen. Op grond van het geldende evenementenbeleid wordt voor de Koningsnachtviering 26 april een eindtijd van 01.00 uur toegestaan en tijdens de Lakenfeesten wordt naar keuze van de organisator op één van de avonden, vrijdagavond 21 juni of zaterdagavond 22 juni, een eindtijd van 01.00 uur toegestaan. Hiervoor dient de burgemeester een apart besluit te nemen. Daarnaast heeft de burgemeester besloten om voor de Oud & Nieuwviering Lammermarkt op woensdag 1 januari 2020 een eindtijd van 03.00 uur toe te staan. In het kader van crowdmanagement wordt op vrijdag 26 april, zaterdag 27 april, een zogenaamd “uitblusuurtje” toegestaan. Onder een uitblusuurtje wordt verstaan dat de tap na de eindtijd van het evenement nog een uur open mag zijn.