Burgemeesterbesluit - sluiting van 6 maanden café Oz Lage Rijndijk 12b

Het college van burgemeester en werthouders van Leiden heeft op 27-11-2018 besloten:

  1. Op grond van artikel 18 lid 1 Horecasanctiebesluit 2018 horeca-inrichting Café Oz, gevestigd Lage Rijndijk 12B, voor 6 maanden te sluiten gedurende de periode van maandag 17 december tot en met zondag 16 juni 2019;
  2. Op grond van artikel 18 lid 3 Horecasanctiebesluit 2018 juncto artikel 31 lid 1 sub b en sub c juncto artikel 8 lid 1 sub b Drank- en Horecawet de drank- en horecavergunning van de heer I. Aksoy ten behoeve van Café Oz in te trekken;
  3. Op grond van artikel 30f lid 1 sub b en sub c juncto artikel lid 2 sub b Wet op de kansspelen de aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van de heer I. Aksoy ten behoeve van Café Oz in te trekken;
  4. Een termijn van drie jaar vast te stellen conform artikel 27 lid 2 Drank- en Horecawet waardoor tot drie jaar na intrekking van de drank- en horecavergunning een nieuwe aanvraag drank- en horecavergunning voor Lage Rijndijk 12B kan worden geweigerd ex artikel 27 lid 2 juncto artikel 31 lid 1 sub c Drank- en Horecawet;
  5. De brief d.d. 21 november 2018 vast te stellen waarin de vergunninghouder wordt geïnformeerd en wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar;
  6. De politie verzoeken toe te zien op de naleving van de sluiting van Café Oz en de intrekking van de drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning.

Perssamenvatting

De burgemeester heeft besloten op grond van artikel 18 lid 1 van het Horecasanctiebesluit 2018 Café Oz, gevestigd Lage Rijndijk 12B, voor 6 maanden volledig te sluiten. De sluiting betreft de periode van maandag 17 december 2018 tot en met zondag 16 juni 2019. Deze sanctie volgt op de constatering van illegaal gokken in het café. Aangezien er sprake is van stelselmatig illegaal gokken in het café en dit verwijtbaar is aan de ondernemer wordt ook zijn drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten ingetrokken.