Burgemeesterbesluit - GR in DVO Archiefdiensten Noordwijk (mandatering ondertekening)

BB-nummer 19.011, besluit d.d. 26-03-2019

Besluit:

  1. machtigt, gelet op het bepaalde in artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet, Ariela Netiv, directeur Erfgoed Leiden en Omstreken om namens hem de Dienstverleningsovereenkomst inzake het beheer van de archieven van de gemeente Noordwijk te ondertekenen.

Perssamenvatting:

Erfgoed Leiden en Omstreken en de nieuwe gemeente Noordwijk continueren ook na de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout de samenwerking op het gebied van het beheer van en toezicht op de archieven.