Burgemeesterbesluit - eindtijdenbesluit Lakenfeesten 2019

B en W-nummer 19.0122, besluit d.d. 05-03-2019, BB-nummer: 19.007

Besluiten:

  1. Het burgemeesterbesluit onder 2 in b en w voorstel met het nummer 19.0051 van 12 februari 2019 in te trekken:
  2. met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de algemene plaatselijke verordening 2015 op vrijdag 28 juni 2019 of zaterdag 29 juni 2019 naar keuze van de organisator van een evenement bij de lakenfeesten een eindtijd toe te staan van 01.00 uur;
  3. het besluit te publiceren in de Stadskrant.

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft het eindtijdenbesluit rond de evenementen van de Lakenfeesten herzien. Tijdens de Lakenfeesten wordt naar keuze van de organisator op één van de avonden, vrijdagavond 28 juni of zaterdagavond 29 juni, een eindtijd van 01.00 uur toegestaan.