Burgemeesterbesluit - bedien- en onderhoudsovereenkomst Julius Caesarbrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de overeenkomst ‘Bedien- en onderhoudsovereenkomst Julius Caesarbrug’ opgesteld in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. In de overeenkomst is opgenomen dat zowel het klein als het groot onderhoud en de bediening van de Julius Caesarbrug wordt uitgevoerd door de provincie. Door de verantwoordelijkheid van zowel de bediening als het onderhoud bij één partij onder te brengen worden de werkzaamheden tegen zo laag mogelijke kosten en met minimale verkeersstremmingen gerealiseerd.

Lees het volledige besluit (pdf, 564 kb).