Burgemeester- en collegevoorstel DVO Erfgoed Leiden en BSGR

B en W-nummer 19.0139, besluit d.d. 26-03-2019

Besluiten:

  1. tot het aangaan per 1 januari 2019 van een dienstverleningsovereenkomst met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor het beheer van en toezicht op de archieven.

Burgemeester besluit:

  1. de directeur Erfgoed Leiden en Omstreken, mw. A. Netiv, te machtigen om namens hem de "Dienstverleningsovereenkomst ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het archief van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018 " te ondertekenen.

Perssamenvatting:

Erfgoed Leiden en Omstreken en de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van het beheer van en toezicht op de archieven van de BSGR.

Lees het volledige besluit (pdf, 164 kb).