Bugemeestersbesluit - weigering vergunning horeca-inrichting Stationsweg 1

Besluit: behoudens advies van de commissie 

  1. de aangevraagde drank- en horecavergunning voor de horeca-inrichting gevestigd te Stationsweg 1 in Leiden te weigeren;
  2. bijgevoegde brief vast te stellen waarin de aanvrager wordt geïnformeerd over het besluit en wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar;

Perssamenvatting:

De burgemeester heeft besloten de aangevraagde drank- en horecavergunning voor de horeca-inrichting gevestigd te Stationsweg 1 in Leiden te weigeren.