College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 oktober

Met: Onttrekking budget regeling coronasteun cultuur 2022 t.b.v. Ins Blau 22.0392, Concept subsidieregeling cultuur 2023 vast stellen voor inspraak 22.0404, Collegevoorstel Actieplan studentenwelzijn + brief aan de raad 22.0406, Overige besluiten en Schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 11 oktober

Met: Vaststellen Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023-2027, Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023; besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen, Ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025, Voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - IJshal De Vliet en Indoor Sportcentrum Leiden 4e kwartaal 2022 en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 20 september

Met: Ondertekening convenant ‘Doorgroeiers School en Omgeving 2022-2025’, Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2022, Beheerplan ProRail Beheerplan van Bomen en Boomvormers langs het spoor te Leiden - 2022-2037, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten