College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Collegebesluiten 31 januari

Met: Raadsinformatiebrief stand van zaken permanente uitbreiding coronaterrassen 23.0047, Versneld omzetten van gemeentelijke sportveldverlichting van halogeen naar LED 23.0043, Reactie Holland Rijnland inzake DOE-tafel 23.0044, Tariefswijziging 2023 bij Subsidieregeling Peuterspeelopvang en voorschoolse educatie 2022 23.0049, Grondtransacties Lammenschansdriehoek ten behoeve van nieuwe openbare ruimte 23.0048, Prijsbijstelling / indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2023 23.0042, Eenmalige uitkering niet-ambtenaren DZB 23.0046, Verhoging toegangsprijs Museum De Lakenhal 23.0018 en schriftelijke vragen

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 24 januari

Met: Vaststelling bestemmingsplan ‘Lammenschansweg – Zirro en Schouls’, Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening, Anterieure overeenkomst Watergeuskade, Vaststelling evenementenkalender 2023, statiegeldbedrag herbruikbare statiegeldbekers 2023 en besluit eindtijden, Vaststelling collegebrief aan raad aangaande rapport CE Delft over resultaten van en vooruitblik voor uitvoeringsagenda energietransitie gebouwde omgeving, Diensten van Algemeen Economisch Belang aanwijzing Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave (fase 3), Grond- en Parameterbrief 2023 + Brief aan de Raad en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 19 januari

Met: Vaststelling Subsidieregeling Cultuur 2023 22.0524, Onderzoek naar de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 23.0019, Afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven en de Staat 23.0021, Vaststelling collegebrief aan raad over netcongestie Leidse elektriciteitsvoorziening 23.0027, Verkenning verruimingen in de Individuele Bijzondere Bijstand energiekosten 22.0545, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 17 januari

Met: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2023 Handhaving openbare ruimte, Anterieure overeenkomst en gecoördineerde ontwerp-besluitvorming P.J. Blokhof, Anterieure overeenkomst Willem de Zwijgerlaan (blok 1-5), Intentieovereenkomst Blauwhoed Plot 1B – Roosevelt West, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 10 januari

Samenwerkingsovereenkomst Fietspoort Spanjaardsbrug, Convenant samenwerking gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio, Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden, Overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten