College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 juni

Met: Participatieplan gebiedsvisie Rivierenbuurt in Meerburg, Naamgeving en specificering portefeuilleverdeling, loco-volgorde, onderlinge vervangingsregeling en dergelijke van college van Burgemeester en Wethouders en Overige besluiten

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 17 mei

Met onder meer: Alcoholverbod Kooiplein juni 2022 t/m juni 2023 22.0200, Vaststelling Beeldkwaliteitsplan De Premier 22.0201 en Vaststelling bestemmingsplan De Premier 22.0202, Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo 22.0204, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten