College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Later openbaar gemaakte collegebesluiten

Met onder meer: gebiedsagenda 'Stationsgebied Leiden', bewonersregeling parkeergarages Haarlemmerstraat en Garenmarkt, terugblik 3 oktoberviering, nieuwe regeling deelverordening amateurkunst subsidie, subsidieregeling huisvesting bijzondere doelgroepen, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 17 december

Met onder meer: Evaluatie pilot WhatsApp , Nota van Uitgangspunten Mary Zeldenrustweg, Evenementenkalender 2020 en besluit eindtijden, Jaarverslag en uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte, Wensen en bedenkingen Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023 en overige collegebesluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 10 december

Met onder meer: Uitvoeringsbesluit Herinrichting Lakenpark, Vaststellen locatiekeuze verplaatsen 16 tijdelijke woonunits Sumatrastraat, Kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp en overige collegebesluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 26 november

Met onder meer: concept Gebiedsvisie Schipholweg, evaluatie middelen mantelzorgondersteuning, vervangen velden sportpark Roomburg en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten