College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 juli

Met: reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau van Warmtelinq, communicatie-en participatieplan voor het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden, Tijdelijke addendum beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten