College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Collegebesluiten 6 december

Met: Herhuisvesting muziekeducatie en -programmering - definitiefase, Monitor Sociaal Domein 2022, Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023, Planning overgangsfase Leids Omgevingsplan, beantwoording schriftelijke vragen en later openbaar gemaakte besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 22 november

Met: Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022/2023, Leidse KOPlopers, Verlenging samenwerking Warmte Leidse Regio, Verlenging samenwerking Warmte Leidse Regio, Managementplan Park Matilo i.h.k.v. UNESCO Werelderfgoed, Intentieovereenkomst inzake Schipholweg 66-128 te Leiden, Vervolgstap verkeersafsluitingen Rijnzichtbrug en Turfmarkt in het kader van autoluwe binnenstad en leefbare wijken, en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 15 november

Met onder meer: Analyse & raadsinformatiebrief deeltweewielers gemeente Leiden, Beleidsplan gladheidsbestrijding 2022 - 2027, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen van de gemeenteraad aan het college.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 8 november

Met: Ondertekening deelname Leiden aan nationale pilot ‘Primair Onderwijs & Global Goals 2030 in de Lokaal Educatieve Agenda’ , Start haalbaarheidstudie parkeergarage M-kavels, Verlengen looptijd Leids Stimuleringsfonds en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten