College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 22 september 2020

Collegebesluiten met o.a.: Het Stimuleringsfonds, Organisatieplan Groep 3 Programma VRIS, Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021 en Hardheidsclausule toepassen bij aanvragen voor onttrekking.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 15 september

Met onder meer: Aanwijzingsbesluit verbod gebruik distikstofoxide (lachgas) 2020, Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022 20.0433 en Reactie geothermie-initiatieven.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten