College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 11 februari

Met onder meer: Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost, Afvalstoffenverordening 2020 voor inspraak, Visie internationalisering, Koop- en ontwikkel-overeenkomst LEAD, Onderzoek verkoop erfpachtgronden aan zakelijke gebruikers, Verzekering collectie Museum De Lakenhal en overige collegebesluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 14 januari

Met onder meer: Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020, Afgifte ontwerp-vvgb voor Ypenburgbocht / Maredijk-locatie en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 7 januari

Met onder meer: voorstel afboeken oninbare debiteuren, wijzigingen bevoegdhedenregister HRM, voorstel aanwijzing functionarissen i.v.m. WNRA, schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten