College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 19 maart

Met onder meer: vraagstelling referendum, raadsvoorstel - Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges, schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 14 maart 2019

Met daarin: de vaststelling van de strategische samenwerkingsagenda Water 2019-2022 in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en een besluit in het kader van de Scheepvaartverkeerswet over tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met Koningsnacht en Koningsdag 2019.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 12 maart

Met onder meer: aanwijzen consulschap Oorlogsgravenstichting, Machtiging VRHM deelname NL Truckkartel en cessie vordering aan VRHM, aanpassen duurzaamheidsfonds ondernemers maatschappelijke organisaties.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 7 maart 2019

Met onder meer: collegebrief Beleidsevaluatie Participatiewet, Marktbewerkingsplan Holland Rijnland, managementrapportage zelfevaluatie basisregistratie personen en registratie niet ingezetenen 2018, regionale ambities onderliggend aan Sociaal Economisch Profiel Leidse Regio, Benoeming interne accountant.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 5 maart 2019

Met onder meer: vaststellen brief referendumkamer project LEAD, aanbiedingsbrief auditpool controle persoonslijsten, invoering Eco-glazen Leidens Ontzet, wijzigingsverordening parkeerbelastingen, nota van uitgangspunten kantoorschip Groenewegen, actualisatie programmabegroting, toetreding Leiderdorp tot BSGR.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeesterbesluit - ondertekening convenant de Leidse Aanpak voor taalontwikkeling 2.0

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een netwerk dat professionals stimuleert, verbindt en inspireert om de talenten van de kinderen/jongeren met wie zij werken te ontdekken en te ontplooien, zodat de kinderen/jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen, te beginnen bij Leiden.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 22 februari 2019

Met onder meer: vervanging van analoge archiefbescheiden inzake het BBZ proces door RBZ van de gemeente Rotterdam, uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen en Bouwtoezicht 2019, verkenning Gouden Balbrug.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten