College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 25 juni

Met: jaarverantwoording kinderopvang 2018, warmteplan Stationsgebied – vaststellen zienswijze procedure en vaststellen evenementenkalender 3-oktoberviering 2019

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit - landelijk programma Weer Thuis

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden stemt in met deelname aan het landelijke Actieprogramma Weer Thuis. Dit landelijke actieprogramma heeft als doel om samen met zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties een werkwijze te ontwikkelen, waarbij kwetsbare inwoners de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 3 juni

Met: Landelijk programma Weer Thuis, Ontwerpbestemmingsplan Leonardo College Telderskade, Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Kantoorschip Groenewegen, Bestuurlijke reactie op initiatiefvoorstel pilot wijkleerbedrijf D66 en CU en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten