College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Collegebesluiten 21 maart

Met: Samenwerkingsovereenkomst Takecarebnb 23.0123, Ontwerp bestemmingsplan Corantijnstraat 23.0116 en Anterieure overeenkomst Corantijnstraat 23.0114, Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 vaststellen voor inspraak 23.0134, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 14 maart

Met: Vaststellen van tarieven sportaccommodaties 2023, Huisvestingsproblematiek huisartsen, uitvoeren motie nota Leids religieus erfgoed en collegebrief aan het rijk over instandhouding religieus erfgoed, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 maart

Met: Vaststellen lokaal maatwerk toewijzing 18 woningen op Prins Frederikstraat, Prins Hendrikstraat en Molenstraat, Gecoördineerde besluitvorming vaststelling uitwerkingsplan en omgevingsvergunning Kappa, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten