College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 27 juni

Met onder meer: meicirculaire 2022 gemeentefonds, Wijzigingsregeling subsidie Circulair Verwaarden en Voorstel verdeling middelen aanpak jeugdwerkloosheid.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 juni

Met: Participatieplan gebiedsvisie Rivierenbuurt in Meerburg, Naamgeving en specificering portefeuilleverdeling, loco-volgorde, onderlinge vervangingsregeling en dergelijke van college van Burgemeester en Wethouders en Overige besluiten

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten