College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 13 april

Met onder meer: Lokaal preventieakkoord, Ontwerpbestemmingsplan Lammenschansweg-HOF36, Lammenschansstrip - anterieure overeenkomsten ZINC, Ten Brinke en Kempeneers, burgemeestersbesluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 6 april

Met onder meer: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 na inspraak, Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 30 maart

Met onder meer: Mandatering ondertekening samenwerkingsconventant BW Light, Aanpak Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland, Evaluatie regeling overdracht toeristenbelasting aan het Ondernemersfonds Leiden en de beantwoording en afdoening van de motie Cultuurfonds, Vaststellen tweede tranche van de Verordening fysieke leefomgeving, burgemeestersbesluit, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 23 maart

Met onder meer: Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak, Raadsbrief over stand van zaken onderzoek nieuw samenwerkingsmodel voor regionale bedrijfsvoering en proces van besluitvorming, Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunningen Ypenburgbocht / Maredijk-locatie, Aanbieding programmaplan Leiden European City of Science en voorbereidingen op weg naar 2022, Weigering vergunning horeca-inrichting Stationsweg 1, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten