College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u besluiten van meer drie maanden geleden? Ga dan naar het politiek portaal.

Collegebesluiten 16 oktober 2018

Uitvoeringsbesluit stadhuis, werkwijze particuliere (bouw)initiatieven, plan van aanpak Cultuurnota 2019-2025, plankosten Dolfijn 't Schippertje, regionaal beleidsplan 2019-2022.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 25 september 2018

Met onder meer: oprichting internationaal georiënteerde basisschool, regiovisie Hollands Midden, vaststelling inspraaknota bestemmingsplan Merenwijk, pilot WhatsApp als dienstverleningskanaal voor het KCC.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 18 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder andere de volgende besluiten genomen: gebiedsvisie Schipholweg, Rechtspositionering voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, technisch erratum Tweede voorstel Jaarstukken 2017.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 4 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: Vaststelling convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland 18.0355. Subsidieregeling Bekostiging conciërges primair onderwijs 2019-2020 18.0347. Intentieovereenkomst met Van Rhijn Bouw BV voor het project Watergeuskade 18.0348. Schriftelijke vragen

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 28 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besluiten genomen over een aanvullend krediet voor het Morspark en een tijdelijke afsluiting van de Nieuwe Rijn in verband met de 3 oktoberviering 2018 en heeft het ontwerpbestemmingsplan Toussaintkade vastgesteld.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 19 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder andere de volgende besluiten genomen: beantwoording inspraakreacties en beëindigen procedure bestemmingsplan Combibad de Vliet, vaststellen regels Jeugdhulp. Matilo op weg naar Unesco.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit 23 oktober 2017

Om de overlast rondom de Morspoortbrug in te kunnen perken, heeft de burgemeester op grond van artikel 2:48 eerste lid, alsmede artikel 2:74 tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening 2015 het gebied rondom de Morspoortbrug en aangrenzende openbare wegen voor de duur van vijf jaar, met ingang vanaf 26 oktober 2017 tot 26 oktober 2022, aangewezen als gebied waarin een alcohol- en drugsverbod geldt. In dit gebied is het op openbare plaatsen verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Daarnaast is het verboden soft- of harddrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten