College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeestersbesluit - schorsing drank- en horecavergunning restaurant Zien

BB-nummer 19.035 - 25-06-2019. De burgemeester heeft besloten op grond van artikel 9 van het Horecasanctiebesluit de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf Zien, gevestigd Breestraat 28, voor drie weken te schorsen. Het besluit betreft de periode van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 23 juli 2019.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 23 juli

Met beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Gilissen (VVD) over ongewenste voordracht Leids Mediafonds voor Galjaardprijs en vraag raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad),over de laatste actualiteiten omtrent het eikenprocessierups-gevaar.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 16 juli

Met onder meer: gebiedsvisie herontwikkeling Energiepark e.o., nota van Uitgangspunten Rhijnvreugd, Evenementenbeleid Leiden 2020 voor inspraak, Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum, Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum, Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest 'Zuidwest op zijn Best', overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 11 juli

Met onder meer: Herziening Inrichtingseisen Terrassen; Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2019, Beleidsplan Werk en Participatie 2019, Concept deelverordening subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020 voor inspraak.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten