College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 16 april

Met onder meer: evaluatie sportnota 'Verleiden en bewegen', en afdoen motie: sport voor iedereen. Vaststelling aanvullend krediet voor de uitbreiding van het schoolgebouw en nieuwbouw van twee verdiepingen gymzalen t.b.v. Athena. Actualisatie ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 2 april

Met onder meer: Nota van Uitgangspunten Statendijck, College- en raadsvoorstel: Kaderbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur, Verklaring uitvoering markttoets voor beheer door Stichting DUWO van 467 studentenkamers aan de Leidse Schans, Stedenbouwkundigplan en Beeldkwaliteitsplan Humanities Campus voor inspraak, Collegevoorstel Programma Sterke Sociale Basis - beƫindigen huidige subsidierelaties in het welzijnsdomein.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 29 maart 2019

Met onder meer: raads- en collegevoorstel Plan voor de Warmtevoorziening Leiden Zuidwest, collegevoorstel stand van zaken regionale samenwerking, schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 26 maart 2019

Met onder meer: beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019, collegevoorstel - Analyse dalende klanttevredenheidscijfers, vervolgproces referendumverzoek LEAD, schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 19 maart 2019

Met onder meer: vraagstelling referendum, raadsvoorstel - Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges, schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten