College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 23 juni

Met: Aanpassing Welstandsnota 2014 regels voor toepassing zonnepanelen, Algemene Subsidieverordening Leiden 2021 voor inspraak, Gebiedsontwikkeling De Zwijger – intentieovereenkomst ter ontwikkeling van een gebiedsvisie.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 16 juni

Met: Ontwerpbestemmingsplan De Geus, Fietsenstalling De Geus, Onderzoek vergroten aangiftebereidheid LHBTI-slachtoffers van discriminatoir geweld, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten