College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 17 mei 2022

Met onder meer: Alcoholverbod Kooiplein juni 2022 t/m juni 2023 22.0200, Vaststelling Beeldkwaliteitsplan De Premier 22.0201 en Vaststelling bestemmingsplan De Premier 22.0202, Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo 22.0204, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 26 april

Met onder meer: deelname Bouwcirculiar, ketenpartner Betonketen en Asfaltketen, subsidie Vitale Binnenstad, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten