College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar het politiek portaal.

Collegebesluiten 4 december 2018

Met onder meer: regeling tegemoetkoming zorg 2019, vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019, banieren als aankondiging voor evenementen, verordening participatie en inspraak.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 30 november 2018

Met onder meer: verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelasting 2019, opdracht verbetering afsluitproces jaarrekening, manier van afwikkelen verhoging Afvalstoffenbelasting, brief en discussienotitie onttrekkingsbeleid (verkamering).

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 20 november 2018

Met onder meer: programma onderwijshuisvesting 2019, intrekken regeling 'aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV), aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 en vaststellen maximaal geluidsniveau.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 13 november 2018

Concept-Beeldkwaliteitsplan Combibad en IJshal De Vliet, Vaststellen prestatieafspraken 2019, Vaststelling bestemmingsplan Schipholweg 130, Tweede erratum Programmabegroting 2019.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 6 november 2018

Met onder meer: Voortgangsrapportage Project JAS, Intentieverklaring extra impuls banenkansen pro/vso - jongeren, Herziene versie mantelzorgakkoord 2018, Wijzigingsvoorstel Marktverordening Leiden 2015 na inspraak, Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 in 2018

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten