College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 15 oktober

Met onder meer: gevonden voorwerpen schenken aan goede doelen, besteding regenbooggelden, bestemmingsplannen Leonardo College en Haarlemmerweg, overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten - 8 oktober

Met onder andere: Erratum besluit bestuurlijke lus bestemmingsplan Binnenstad, Indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting naar het door de VNG voorgestelde niveau, Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen zodat gestart kan worden met de m.e.r.-procedure ten behoeve van de omgevingsvisie.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit - Evenementen informatiekaart Leidens Ontzet 2019

De viering van Leidens Ontzet met meerdere festiviteiten is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het evident is dat aan de veiligheid wordt gedacht. De organisatoren treffen hiervoor de benodigde basismaatregelen. Samen met de hulpverleningsdiensten neemt de gemeente aanvullende maatregelen die redelijkerwijs niet verwacht kunnen worden van een organisator.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit - tijdelijk aanwijzen gebied verbod speelgoed- en nepwapens

De burgemeester heeft besloten het gebied binnen de singels en het stationsgebied van 1 tot en met 4 oktober aan te wijzen als gebied waarin het verboden is een of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben, wanneer daardoor gevaar dreigt voor de openbare orde of veiligheid.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten