College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het archief van het Politiek portaal.

Collegebesluiten 18 september

Met: Zoektermijn voor jongeren in de bijstand buiten toepassing laten in de gemeente Leiden, Instemmen met en mandatering van wethouder Fleur Spijker voor ondertekening Plan van Aanpak Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord, Voorbereidingsbesluit Energiepark 2023 en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 6 september

Met: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o., Een vliegende start Onderwijskansenbeleid Leiden 2023 – 2026, Start definitiefase project Uitbreiding volkstuinen Oostvlietpolder, Stads- en Wijkenquête 2023 + Brief aan de Raad en overige besluiten.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 29 augustus

Met: Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2023/2024, Advies gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media inzake de representativiteit van de lokale omroep voor Leiden voor de periode 2023-2028, Ontwerp regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 24 augustus

Met: Raadsvoorstel Strategie Circulaire Economie (2024-2027), Aanvraag krediet plankosten definitiefase nieuwbouw Stadswerf, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 22 augustus

Met: Raadsvoorstel Strategie Circulaire Economie (2024-2027), Aanvraag krediet plankosten definitiefase nieuwbouw Stadswerf, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten