College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 14 september

Met: Vaststelling bestemmingsplan Haagweg - Noordman, Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 2023, Burgemeester en collegevoorstel toetreding Erasmus Enterprise BV aan UNIIQ BV, Collegevoorstel Financiering DHLS en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit - aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de 3 oktoberviering 2021, van 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur

De burgemeester van de gemeente Leiden besluit tijdens de 3 oktoberviering het gebied zoals weergegeven in bijlage 1 aan te wijzen als een gebied waarbij het in inrichtingen verboden is om lachgas te verkopen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Burgemeestersbesluit - aanwijzingsbesluit gebied verbod speelgoed- en nepwapens artikel 2:48d Apv tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober 2021

De burgemeester van de gemeente Leiden besluit het gebied binnen de singels, de Zijlpoortsbrug en de Zijlsingel tussen de Herensingel en het Utrechtse Veer, alsmede het stationsgebied aan te wijzen als een gebied waar het verboden is een of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 7 september

Met: Stads- en Wijkenquête 2021, Monitor Sociaal Domein 2021, Bestuurlijke werkafspraken over de Omgevingswet: Werkwijzer Bestuur en Omgevingswet, Reactie PZH inzake Provinciaal Inpassingsplan Warmtelinq+, Aanwijzing 2 en 4 oktober 2021 als collectieve festiviteit 2021, vaststellen maximaal geluidsniveau en bepaling statiegeld herbruikbare bekers evenementen 2021, Start project herinrichting Openbare Ruimte Verbeekstraat, Overeenkomst Zorg en Zekerheid 2022 en Informatiebrief aan raad inzake viering Leidens Ontzet 2021.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 31 augustus

Met: Kaderbesluit Openbare Ruimte Sportpark De Vliet, Intrekken 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020, Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening (SW), Benoeming Raad van Toezicht Leidse schouwburg/stadsgehoorzaal, Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden, Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en HuishoudelijkeOndersteuning Leidse regio-gemeenten, Gecoördineerde ontwerp besluitvorming Mary Zeldenrustweg en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 16 juli

Met: Position Paper Last Mile, Wijziging Verordening fysieke leefomgeving onderdeel bomen op punt ecologische waarden en beantwoording schriftelijke vragen over de huisvesting van een deel van de leerlingen van de Vrije School Mareland in onderwijsgebouw Sumatrastraat 201.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten