College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluiten 11 januari 2019

Met: brug Poelgeest; verwerving perceel water Haarlemmertrekvaart, sluiting 6 mnd Café Oz Lage Rijndijk 12B intrekking drank- horeca- en aanwezigheidsvergunning, projectopdracht Renovatie Trien Semlerstraat, voortgangsrapportage wijkaanpak, Werninkterrein, langer Zelfstandig Wonen - Wooncoach, beleidsplan Armoedebeleid Leiden 2019-2022, warmtelevering aan Leiden via Leiding over Oost

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 21 december 2018

Met: Mandaatbesluit Integraal Veiligheidsplan, DVO ISD Bollenstreek Kostenonderzoek project Huisvesting Statushouders en bijzondere doelgroepen, Aanwijzen gebied (Haarlemmerweg 113) gasaansluitplicht.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 18 december 2018

Met onder meer: levering aandelen Dunea, beantwoording vraag parkeergarage Kaasmarkt, samenwerkingsovereenkomst functies Fier Fryslan, jaarverslag handhaving openbare ruimte, maatwerk toewijzing woonwagenstandplaatsen, aanwijzing toezichthouders wet WMO en Jeugdzorg, heffing en invordering onroerende-zaakbelasting, evaluatie eco-glazen Werfpop.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten