College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 15 juni

Met onder andere: Participatieplan voor het vooronderzoek van buitenruimte de Zijl, Vaststellen voor inspraak Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden-Noord, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 8 juni

Met onder andere: Programma en Overzicht onderwijshuisvesting ex artikel 17, tweede lid, voor 2021, Aandeelhoudersvergadering UNIIQ, Aanpassing bijlage 1 Beleidsregels standplaatsen Leiden 2020, Afboeken plankosten HOV Leiden Katwijk Noordwijk, Basis brief Jeugdhulp Holland Rijnland voor informatie aan gemeenteraden 21.0300 en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 1 juni

Met onder andere: Verkoop kavel Mendelweg Noord aan Naturalis 2e erratum zienswijzennota LEAD, Zienswijze ontwerpbegroting 2022 ervicepunt71 en schriftelijke vragen:

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 25 mei

Collegebesluiten met onder andere: LRN - Engelendaal – Uitvoeringsbesluit, Kaderbesluit herontwikkeling Werninkterein, Uitbreiding gereguleerd parkeren, Intentieverklaring CIV Bio Sciences, Raadsinformatiebrief Nationaal Groeifonds, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 18 mei

Collegebesluiten met onder andere: Uitkomst en inhoud gesprekken wijk- en buurtverenigingen, Burgemeestersbesluit samenscholingsverbod op vier schoolpleinen in de Stevenshof en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten