College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten 31 maart

Collegevoorstel Vaststellen ENSIA documenten (Verantwoording 2019), collegevoorstel Tijdelijke verhuur Flanorpad door DUWO, uitgifte grond Kenauweg en beantwoording van schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 24 maart

Kaderbesluit renovatie en ophoging parkeergarage Haarlemmerstraat, 49 studentenwoningen op Schipholweg 101, Tijdelijk gedogen laad- en losverkeer buiten venstertijden Breestraat en Haarlemmerstraat, Mobiliteitsnota 20.0145 en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 maart

Met onder meer: keuze voor wijze van selecteren samenwerkingspartner voor de haalbaarheidsfase Energiepark, vaststelling Plan van Aanpak Verordening voor de fysieke leefomgeving, Beheerplan Rhijnhof, collegevoorstel aanvullend krediet herontwikkeling Energiepark e.o., nota Actualisatie Hondenbeleid-na-inspraak, collegebrief inzake rapport Nationale Ombudsman “Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?” en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 3 maart

Met onder meer: routekaart verduurzaming Leidse vastgoedportefeuille, Strategisch Regionaal Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid, overige collegebesluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten 18 februari

Met onder meer: Eindrapportage Restauratie & Uitbreiding Museum De Lakenhal, Verkrijgen van het VCA keurmerk voor ecologisch herstel en behoud van bijen en Visie Handhaving openbare ruimte 2020 - 2023 na wensen en bedenkingen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten