Zwartemeerlaan - natuurvriendelijke oever (2023-233)

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven. Het is daarom belangrijk om de biodiversiteit in de stad zo veel mogelijk te stimuleren. Een natuurvriendelijke oever, een geleidelijke overgang van water naar land, draagt bij aan de biodiversiteit. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oever- en waterplanten. Voor vissen, vogels, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek.

Denk mee op donderdag 5 oktober

De gemeente is van plan om langs de oever van de sloot aan de Zwartemeerlaan een natuurvriendelijke oever aan te leggen. We nodigen u als omwonende uit om op donderdag 5 oktober van 16.30 tot 18 uur bij de oever met ons mee te denken over de aanleg van deze oever. We kunnen op dat moment uw vragen beantwoorden en uw eventuele suggesties bespreken om het plan te verbeteren.

Natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever heeft geen beschoeiing of één die onder de waterlijn is weggewerkt, de overgang van water naar land is geleidelijk. De maximale taludhelling is 1 meter omhoog over 3 meter maar het liefst maken we het talud nog flauwer.

Bij het vergraven van de natuurvriendelijke oever komt de nodige grond vrij. Dit wordt ter plaatse verwerkt in een heuveltje tussen de bomen in het grasveld. Ook deze variatie in hoogte biedt weer allerlei voordelen voor biodiversiteit van flora en fauna.

Volgens planning wordt de natuurvriendelijke oever in december 2023 aangelegd

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie