Zuster Meijboomstraat - onderhoud bestrating (2020-424)

Afgelopen oktober heeft u van een brief ontvangen waarin we hebben aangekondigd dat we de boomwortelproblematiek op de parkeerplaats gaan aanpakken en hoe we dat gaan doen. Met deze brief informeren wij u over de geplande werkzaamheden en wat deze voor u betekenen.

Werkzaamheden

De parkeerplaatsen bij alle flats worden helemaal opgebroken en opnieuw bestraat. De overtollige boomwortels worden verwijderd en onder een speciaal worteldoek gebracht. De herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

  • Flat met huisnummers 201 t/m 283, maandag 30 november starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 18 december.
  • Flat met huisnummers 101 t/m 183, maandag 04 januari starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 januari.
  • Flat met huisnummers 1 t/m 83, maandag 1 februari starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 19 februari.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer

Gemeente Leiden